Tüm Yönleriyle Kozmik Tasarım

Engelleri Yıkmak, Hayatın Kapısını Aralar...

Kozmik Tasarım; göksel hareketliliğin, doğum sürecinde insan üzerindeki etkilerin bütünüdür. Kişinin sahip olduğu gerçek doğası ile uyum içinde yaşayabilmesi için gerekli bütün bilgiyi içerir.

Kozmos ile insanoğlu arasındaki etkileşimi iki bakış açısıyla inceler. İlki,   30 000 yıldır insanın yaşamını planlamak için kullandığı Astroloji, İkincisi ise ilkine nazaran daha genç bir bakış açısı olan İnsan Tasarımı’dır. Kozmik Tasarım, bu iki bakış açısının temel özelliklerinin harmanlanmış halidir.

Doğum bilgileri (tarih, saat ve yer) ile hazırlanan “Kozmik Harita”, kişinin eşsiz doğasını tanımak için bir yol haritası, özünü ve doğasını yaşayabilmesi için bir “Kullanma Klavuzu”dur.

Kişinin gerçekte kim olduğunu, gerçek kimliğini nasıl yaşayabileceğini ve sürekli değişen bir dünyada yönünü nasıl bulacağını gösterir. Bilinçli ve farkındalıkla yaşamak için gereken araçları sağlar – kişiye ait doğru karar verme biçimi, İletişim kurma biçimi, öğrenme biçimi, enerjisel etkileşim biçimi gibi. Sağlıklı, huzurlu, yaratıcı bir yaşam için gerekli olan, direnci ve korkuyu yenebilmenin yolunu gösteren basit kişisel stratejik bilgileri içerir.

Yaşamın değişik alanlarına ait farkındalık arttırıcı ipuçları verir:

 • İlişki: İlişkilerde ortaya çıkan sempati, empati ve çelişki noktalarını açıklayan ilişki dinamiklerine açıklık getirir.
 • Sağlık: Sağlıklı bir yaşam sürmek için gerekli bilgileri verir.
 • Çalışma Yaşamı: Kişinin çalışma yaşamında kendini ifade biçimi, etkileşim biçimi, doğru karar verme stratejisi, bilgi edinme ve kullanma biçimi hakkında bilgi verir.
 • Çocuk: Kendi eşsiz ve özgün özellikleri doğrultusunda büyüyebilmeleri için gerekli ortam ile ilgili bilgi verir.

Kısaca “Kozmik Tasarım”, tektipleştirilmiş davranış kalıplarının çeşitli yollarla (aile, arkadaşlar, gelenek ve görenekler, eğitim, toplumsal kurallar, medya) dayatıldığı dünyada, kişinin öz varlığına uyanmasını, koşullandırılmalardan arınmasını ve hayat boyu bilinçli ve farkında olarak yaşayabilmesini sağlayan bir YOLdur.

Zihnin ötesinde, bedensel ve ruhsal bilgeliğimizi açığa çıkarır.

Neden Kozmik Tasarım?

Bizler bütün farklılıklarımıza ve eşsizliğimize rağmen bir arada yaşamak üzere tasarlanmış varlıklarız.

Huzurlu ve dengeli bir yaşam için, kendimizden vazgeçmeden, eşsizliğimizin ve farklılıklarımızın farkındalığıyla, kendimiz olarak bütünün bir parçası olmalıyız. Bütünün içerisinde kendimiz olabilmek için bu farklılığımızı bilmeli, kendimizi tanımalıyız.

Hepimizin eşsizliğinden ve farklılığından bahsediyoruz… Nedir bunlar? Bütün bunlara rağmen nasıl bir arada yaşayabiliyoruz?

Yaşama bir bakmak lazım bu soruların cevabı için… Çok basit, bazılarımız kendini sanatla ifade ederken, bazılarımız matematikle ifade eder. Bazılarımız çok iyi konuşmacıyken, bazılarımız sadece yapar. Bazılarımız liderlikleriyle tanınırken, bazılarımız sadece üretir, çalışır… Bu liste uzar gider.

Bütün bunlar olurken, herkes diğerini kendi özellikleriyle algılamaya eğilimli olduğu için anlaşmazlıkların temelinde de şu düşünceler yatar: ben yapabiliyorsam, o da yapmalı! Niye beni anlamıyor? Doğru bu, neden kabul etmiyorlar?

Her şeyden önce ilk adım, farklı ve eşsiz olduğumuzu kabul etmek. Kendi eşsizliğimizin ve farklılığımızın yanı sıra diğerlerinin de eşsiz ve farklı olduğunu kabul etmek.

KOZMİK TASARIM, detaylı bir şekilde varoluş özelliklerimizi ortaya çıkarır.

 • Karakter ve kimlik özellikleri
 • Diğer insanlarla birlikteyken kullanılan maske
 • Duyguları yaşama biçimi
 • Kişisel ifade biçimi
 • Enerjisel etkileşim biçimi
 • Doğru karar biçimi
 • Yaşam stratejisi

Bunların tamamı yaşamdaki kişisel YOL HARİTAMIZ ve sahip olduğumuz özellikleri KULLANMA KILAVUZU ortaya çıkıyor.

KOZMİK TASARIM / ÇOCUK

(YETİŞME – EĞİTİM – KARİYER SÜRECİ)

Yaşamın her alanında kişiye yaşamda yol gösteren Kozmik Tasarım bilgisi, çocuklar için daha da önemli hale gelir.

Yaşamın ilk yıllarında çocuklara ait tasarım bilgisi, onların yetiştirilme sürecine katılanlar, özellikle ebeveynler için önemli bilgiler verir. Çocuklarını kendi doğruları ile sınırlandırarak değil, onların ihtiyaçları doğrultusunda yetiştirebilmelerine olanak sağlar. Çocuklarını kendini gerçekleştirebilen özgür, başarılı ve mutlu bir yetişkin olabilmelerini sağlamak için nasıl yetiştirilecekleri konusunda gerekli bilgiyi verir. En önemlisi de çocuğu özellikleri doğrultusunda tanımak, anne ve babanın çocuğunu olduğu gibi kabul etmesini, o özellikleriyle gelişmesine destek olmasını ve onunla daha sağlıklı ve etkin iletişim kurmasını sağlar.

Çocuğun tasarım özelliklerine göre;

 • En uygun yetişme ortamı,
 • Öğretilmesi gereken davranış biçimleri,
 • Çocukla doğru iletişim kurma biçimi,
 • Kullanılacak uygun dil,
 • Çocuğu dinleme / ona cevap verme biçimi
 • Doğru yönlendirme biçimi

İle ilgili ipuçları sağlar.

Kozmik Tasarım, eğitim sürecinde çocuğun yaşamına iki yönlü katkı sağlar. Bu katkılardan ilki, tabi ki çocuğun kendisinedir. Kendisi ile ilgili bazı soruların cevaplarını alır; kim olduğu, neler yapabileceği, nasıl yapabileceği vb. gibi. Güçlü yönlerini ve geliştirilebilir yönlerini öğrenen çocuğun kendisi ile ilgili farkındalığı artar. Bu farkındalıkla hedefini ve bu hedefe yönelik eylemlerini kolaylıkla tespit eder.

İkinci katkı ise, ebeveynleri dışında çocuğun eğitim sürecinde yer alan öğretmenler ve rehberler içindir. Çocukla doğru iletişim kurabilme ve çocuğun ihtiyacı olan doğru destek ile ilgili bilgi verir.

Eğitim sürecinin bir parçası olan “kariyer” seçiminde, Kozmik Tasarım kişinin özelliklerinden en fazla yararlanabileceği iş alanı / alanları ile ilgili bilgi vermektedir. Dolayısıyla bu süreçte, çocuğun kendi özellikleri doğrultusunda doğru kariyer alanı belirlemesi ve ailesi ve öğretmenleri / rehberleri tarafından doğru yönlendirilmesi için gerekli bilgi desteği Kozmik Tasarım ile sağlanır. Örneğin sanatsal yaratım özelliği olan çocuğun sanat eğitimine yönlendirilmesi, hukuk veya ticaret eğilimi olan çocuğun bu alanlarda eğitime yönlendirilmesi gibi.

Kariyer seçimi ile ilgili destek bilgi çocuklar için çok etkilidir. Bununla birlikte yetişkinler için de gerekli desteği sağlar. İş yaşamında sorunlar yaşayanların sorunlarının kaynağını ve çözümü belirleme; yeni iş arayışında olanlara özelliklerine uygun iş seçimi konularında da etkili olmaktadır.

Kendinizi, varoluş özelliklerinizi öğrenmek ve yaşamda kolaylıkla ilerlemek istiyorsanız bana mail adresimden (sevalozek@gmail.com) ulaşabilirsiniz. “

Seval N. Özek