Kozmik Tasarım Seansı, danışanın doğum bilgileri ile hazırlanan “Kozmik Harita” ve “Kozmik Tasarım Analiz Raporu” üzerinden, danışanın doğum sürecinde evrenden aldığı özellikleri kapsayan tasarım bilgilerinin anlatımıdır.

Kozmik Tasarım Analiz Raporu’nun kapsamı:

 • Güneş burcu, yükselen burç, ay burcu bilgisi
 • Evlerin yönetici burçları
 • Gezegenlerin burç ve ev konumları
 • Kuzey Ay Düğümü & Güney Ay Düğümü konumu,
 • Merkez bilgisi
 • Enerji tipi
 • Karar tipi
 • Yaşam Rolü
 • Kanal bilgisi

Kozmik Tasarım Seansı, BİREYSEL veya maksimum 10 kişiden oluşan GRUP seansları şeklinde yüz yüze ya da online olarak yapılmaktadır.

Kendinizi, varoluş özelliklerinizi öğrenmek ve yaşamda kolaylıkla ilerlemek istiyorsanız bana mail adresimden (sevalozek@gmail.com) ulaşabilirsiniz.

“Öze giden farkındalık yolculuğu”

Kozmik Tasarım Atölyesi, tasarım özellikleri hakkında “Bilgi Aktarımı” temeline dayalı, kişiyi farkındalık sürecinde tasarımına yönlendirme yolculuğudur. Bu yolculukta, kullanılan çeşitli “Koçluk Teknikleri” ile de danışanın tasarım potansiyelini %100 kullanabilmesine yardımcı olmak hedeflenmektedir.

Atölye Kapsamı;

 • Teknik bilgi
 • Merkezler (Zihin Model, Kozmik Model)
 • Enerji Tipleri (Mekanik yapı, Aura yapısı, Varoluş sorusu, Stratejisi, Zihin Modeli, Kozmik Modeli)
 • Karar Tipleri
 • Yaşam Rolleri (İletişim ve öğrenme tipi)
 • Enerji Tanımı
 • Kanal tipleri
 • Burçlar (olumlu tarafları, olumsuz tarafları, öğrenilmesi gerekenler)

Bu süreçte,

 • Yönlendirme ve baskıdan korunma yolları
 • İletişim ve ilişkilerde denge kurabilme becerisi ve kullanımı,
 • Tasarıma uygun sağlık bilgisi,
 • Uygulamaya yönelik pratik çözümler,
 • Paylaşımlar
 • Eylemler
 • Profesyonel koçluk desteği

yer almaktadır.

Atölye süreci, kozmik tasarım bilgisini yaşama entegre etme yolunda pratik bilgilerin verildiği, katılımcıların deneyimlerini paylaştığı grup halinde yapılan interaktif seanslardan oluşmaktadır.

Her seansda farklı özellikler ele alınır ve günlük yaşamda uygulamaya yönelik çalışmalar ve eylemlerle pekiştirilir. Süresi, haftada bir gün olmak üzere, katılımcıların tasarım özelliklerine göre belirlenen atölye sürecine katılmak için “Kozmik Tasarım Seansı” zorunludur.

Yaşamınıza ait yol haritanızı ve kişisel özelliklerinize ait kılavuzunuzu kullanmak istiyorsanız benimle mail adresimden (sevalozek@gmail.com) iletişim kurabilirsiniz.

Kozmik Tasarım İlişki Seansı, danışanın hayatında yer alan ve sürekli iletişim halinde olduğu aile üyeleri veya arkadaşlarıyla olan ilişkilerinde farkındalık yaratmak ve bu ilişkileri daha sağlıklı hale getirmek için yapılan bir farkındalık çalışmasıdır.

Geleneksel İlişki Koçluğu çalışmalarından farklı olarak, danışanın bire bir ilişkileri üzerine ayrı çalışmalar yapılır. Danışan ve eşi, danışan ve çocuğu, danışan ve ebeveyni gibi… Yapılan çalışma, genel olarak ilişkiler konusunda bir fikir verse de üzerinde çalışılan ilişkiye özeldir, danışanın diğer ilişkilerinde etkili değildir.

Kozmik Tasarım İlişki Seansı’nda amaç, danışanın ve ilişki halinde olduğu kişinin,  enerji alanlarına girdiklerinde, birbirlerinden nasıl etkilendiklerini göstermektir. Kozmik Tasarım Uygulayıcısı tarafından çıkarılan Kozmik İlişki Haritası ile tespit edilen KOZMİK UYUM DÜZEYİ çerçevesinde, danışanın söz konusu ilişkisinin güçlü yanları ve geliştirilebilir yanları konusunda derinlemesine yapılan bir farkındalık çalışmasıdır.

Bu çalışma genel olarak bütün ilişkilerde, özel olarak da ebeveyn / çocuk, eşler ve yeni birlikteliklerin başlangıcında etkilidir.

Her ilişkiye yapılabilecek bu koçluk çalışmasında, ilişkinin taraflarına ait doğum bilgileri (tarih, saat ve yer) gereklidir.

Dengeli ilişki kurmak, yaşadığınız ilişkinizde kendiniz olarak varolmak ve dahası diğer kişiyi eşsizliği ve farklılığı ile kabul etmek istiyorsanız, benimle mail adresimden (sevalozek@gmail.com) iletişim kurabilirsiniz.

Kozmik Tasarım Uygulayıcı Seminerleri, tasarım bilgisini kendi ve yakın çevresinin veya diğer insanların hayatlarında bir fark yaratmak, profesyonel olarak bu bilgiyi kullanmak bireyler, danışmanlar ve kişisel gelişim uzmanları için düzenlenmiştir.

Uygulayıcı Seminerleri, birbirinden bağımsız ve birbirini tamamlayan üç modülden oluşmaktadır.

 1. İnsan Tasarımı Teori Modülü
 • Teknik Bilgi
 • Merkezler
 • Enerji Tipleri
 • Karar Tipleri
 • Yaşam Rolleri
 • Enerji Akışı
 • Devre, Kanal, Kapı
 1. Astroloji Teori Modülü
 • Teknik bilgi
 • Güneş Burcu
 • Yükselen Burç
 • Ay Burcu
 • Evler
 • Evler ve yönetici burçlar
 • Gezegenler ve konumları
 • Kuzey & Güney Ay Düğümleri
 • Elementler & nitelikler
 1. Teknik ve Uygulama Modülü
 • Kozmik Harita hazırlama tekniği
 • Kozmik Tasarım Analiz Raporu
 • Uygulayıcı Teorisi ve Ustalık bilgileri
 • Transit bilgisi
 • Kozmik Harita hazırlama
 • Kozmik Tasarım Analiz Raporu hazırlama
 • Kozmik Tasarım Seansı anlatımı
 • Kozmik Tasarım Atölyesi anlatımı

Kozmik Tasarım Uygulayıcı Seminerlerine katılabilmek için Kozmik Tasarım Seansı ve Kozmik Tasarım Atölyesi Seanslarını almış olmak zorunludur.